Koszty przesyłki
 • Paczkomaty
 • Przedpłata:
 • Rozmiar A - 8 x 38 x 64 - 8,99zł
 • Rozmiar B - 19 x 38 x 64 - 9,99zł
 • Rozmiar c - 41 x 38 x 64 - 11,99zł


 • Kurier FedEx
 • Przedpłata - Paczka do 10kg - 13,53zł
 • Przedpłata - Paczka do 30kg - 14,76zł
 • Przedpłata - Paczka od 30kg do 40kg - 24,60zł
 • Pobranie - Paczka do 10kg - 14,76zł
 • Pobranie - Paczka do 30kg - 15,99zł
 • Pobranie - Paczka od 30kg do 40kg - 25,83zł


 • Poczta polska
 • Przedpłata:
 • Paczka do 1 kg - 11,00 pln
 • Paczka od 1 do 2 kg - 13,00 pln
 • Paczka od 2 do 5 kg - 14,50 pln
 • Paczka od 5 do 10 kg - 20,50 pln
 • Paczka 24 pobranie:
 • Paczka do 0,5kg - 16,00 pln
 • Paczka od 0,5kg do 5 kg - 20,50 pln
 • Paczka od 5 do 10 kg - 25,50 pln
 • Paczka od 10 do 20 kg - 30,50 pln
 • Paczka 48 pobranie:
 • Paczka do 5 kg - 19,00 pln
 • Paczka od 5 do 10 kg - 24,00 pln
 • Paczka od 10 do 20 kg - 29,00 pln

Regulamin promocji


REGULAMIN PROMOCJI Sklepu Internetowego www.mydelkonaturalne.com.pl
1.ORGANIZATOR PROMOCJI Organizatorem promocji w sklepie internetowym www.mydelkonaturalne.com.pl jest VINSVIN Sp. z o.o. z siedzibą 42-520 Dąbrowa Górnicza ul. Chemiczna 6, wpisana przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000323067, NIP 629-241-52-82, REGON 241110928 zwana dalej właścicielem Sklepu.
2. CZAS TRWANIA I MIEJSCE PROMOCJI 1. Promocje trwają okresowo. 2. Termin rozpoczęcia i zakończenia każdej organizowanej przez Sklep internetowy promocji jest podawany na stronie Sklepu.
3. ZASADY PROMOCJI 1. Każdemu uczestnikowi promocji, który złoży zamówienie ( zgodnie z ogólnym Regulaminem sklepu internetowego ), zostaną wysłane produkty objęte promocją, lub zostaną naliczone stosowne rabaty przy zakupach w Sklepie. 2. Organizator zastrzega sobie prawo do organizowania promocji na wybrane przez siebie produkty.
4. UCZESTNICTWO W PROMOCJI 1. Uczestnikiem promocji może być Klient sklepu internetowego www.mydelkonaturalne.com.pl, czyli każda osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której przepisy przyznają zdolność prawną, a która składa zamówienie 2. Osoba taka jest zobowiązana do zapoznania się i akceptacji ogólnego Regulaminu Sklepu oraz do wyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przez właściciela sklepu internetowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na terenie RP. 3. Warunkiem wzięcia udziału w promocji jest dokonanie za pośrednictwem aplikacji internetowej sklepu internetowego transakcji bezgotówkowej lub gotówkowej na warunkach określonych w Regulaminie Sklepu.
5. TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI Zgodnie z ogólnym Regulaminem sklepu internetowego.
6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Właściciel sklepu internetowego zapewnia ochronę danych osobowych uczestników promocji i oświadcza, że wykorzystanie danych osobowych będzie zgodne z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz.883). Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników promocji będzie VINSVIN Sp. z o.o. 2. Udział Uczestnika w promocji oznacza jego akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym Regulaminie oraz ogólnym Regulaminie sklepu internetowego. 3. Zmiany Regulaminu nie mogą wpłynąć na pogorszenie warunków uczestnictwa w promocji. 6. Warunki Regulaminu promocji zostaną udostępnione na stronach internetowych www.mydelkonaturalne.com.pl